Tematyka: Dotacje unijne

Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto.

15.12.2020

Nasi doradcy rozpoczęli pracę nad ewaluacją Żorskiej Strategii Rozwoju Miasta. Zabrane dane pozwolą na oszacowanie wartości wskaźników realizacji celów zawartych w Strategii, a także na interpretację uzyskanych wyników. Podsumowaniem będzie „Raport monitoringowy wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto, uwzględniającego lata 2015-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 r. Będzie to kolejny krok Miasta w przygotowaniu się do prac nad strategią rozwoju w kolejnej perspektywie. 

Słowa kluczowe: doradztwo | ewaluacja

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...