Tematyka: Dotacje unijne

Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto.

15.12.2020

Nasi doradcy rozpoczęli pracę nad ewaluacją Żorskiej Strategii Rozwoju Miasta. Zabrane dane pozwolą na oszacowanie wartości wskaźników realizacji celów zawartych w Strategii, a także na interpretację uzyskanych wyników. Podsumowaniem będzie „Raport monitoringowy wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto, uwzględniającego lata 2015-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 r. Będzie to kolejny krok Miasta w przygotowaniu się do prac nad strategią rozwoju w kolejnej perspektywie. 

Słowa kluczowe: doradztwo | ewaluacja

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🌐 E-usługi dla administracji – rusza nabór 🖥️

14. września ma ruszyć zaplanowany nabór wniosków na e-administrację w ramach Działania #FERC.02.02 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty w zakresie: 💻 optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z...