Tematyka: Dotacje unijne

Ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto.

15.12.2020

Nasi doradcy rozpoczęli pracę nad ewaluacją Żorskiej Strategii Rozwoju Miasta. Zabrane dane pozwolą na oszacowanie wartości wskaźników realizacji celów zawartych w Strategii, a także na interpretację uzyskanych wyników. Podsumowaniem będzie „Raport monitoringowy wskaźników Strategii Rozwoju Miasta Żory 2020+ Żory – przyjazne miasto, uwzględniającego lata 2015-2019 oraz pierwsze półrocze 2020 r. Będzie to kolejny krok Miasta w przygotowaniu się do prac nad strategią rozwoju w kolejnej perspektywie. 

Słowa kluczowe: doradztwo | ewaluacja

Archiwum