KOORDYNATOR INSPEKTORÓW NADZORU

Collect Consulting S. A. poszukuje osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR INSPEKTORÓW NADZORU

Miejsce pracy: Pińczów (woj. świętokrzyskie)

Wymagania stawiane przed kandydatem:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, w tym co najmniej zarządzanie jedną (od rozpoczęcia do zakończenia robót) budową związaną z budową/przebudową/rozbudową oczyszczalni ścieków i obiektów towarzyszących o wielkości oczyszczania odpowiadającej minimum RLM = 20 000,  przepustowość oczyszczalni -Qdmaxd=5000m3/d. o wartości minimum 10 000 000,00 zł.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja nadzoru nad inwestycją rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków
 • obecność na budowie w sposób stały, zapewniający nadzór nad inwestycją, tj. obecność w biurze IK 4-5 godzin dziennie 4-5 razy w tygodniu do końca realizacji inwestycji
 • rozliczenia wykonawcy
 • sprawozdawczość
 • prowadzenie biura IK w Pińczowie (w siedzibie Wodociągów)
 • koordynowanie pracy inspektorów nadzoru, kontakt z Zamawiającym

Czas zatrudnienia (zgodny z terminem realizacji inwestycji): kwiecień (marzec) 2018 – listopad 2019

Oferujemy:

 • zdobywanie praktycznej wiedzy
 • opiekę i wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów Collect Consulting S.A.
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres:

Collect Consulting S.A. ul. Rolna 14, 40-555 Katowice

lub biuro@collect.pl 

 z dopiskiem „Koordynator inspektorów nadzoru”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”