Tematyka: Inne

Zmiany w Zarządzie Collect Consulting S.A.

8.06.2017

30 maja 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Collect Consulting S.A. powołała na trzyletnią kadencję nowy dwuosobowy Zarząd. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołana została Pani Małgorzata Okularczyk-Okoń. Na stanowisko Członka Zarządu powołany został Pan Przemysław Krzysik.

Słowa kluczowe:

Archiwum