Magister inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończył podyplomowe studia Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Brał udział w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020. Specjalista w zakresie funduszy unijnych i regionalnej polityki rozwojowej. Doświadczenie w zakresie projektów z obszaru energetyki i środowiska. Ekspert oceniający wnioski RPO WSL 2014-2020 w zakresie działań związanych z energetyką, środowiskiem i regionalną polityką rozwojową (ZIT/RIT).

Prywatnie „książkofil” i AFOL. Uwielbia hot hatche i zabytkową motoryzację.

Przemysław Krzysik – Członek Zarządu