Mikołów postawił na PPP

9.10.2015

Nasi eksperci przygotują dla Gminy Mikołów kompleksowe analizy przedrealizacyjne (prawno – finansowo – techniczne) dla projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej”. Projekt będzie realizowany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego. Przygotujemy model prawny realizacji przedsięwzięcia, pełne analizy finansowo-ekonomiczne wraz z analizą ryzyka. Będzie to podstawą dla władz Mikołowa do podjęcia decyzji w zakresie poszukiwania partnera prywatnego.

Słowa kluczowe: analiza

Archiwum