Łódź przygotowuje PPParkingi

15.08.2015

Na zlecenie Miasta Łódź przygotujemy kompleksowe analizy przedrealizacyjne dla projektu w formule partnerstwa publiczno – prywatnego pn. „Budowa parkingu wielopoziomowego w Łodzi przy ul. Nawrota 3/5”. W ramach analiz w szczególności zaproponujemy mechanizm wynagradzania partnera prywatnego, przygotujemy analizę wpływu projektu na dług publiczny, określimy źródła finansowania przedsięwzięcia oraz wskażemy optymalny wariant realizacji projektu.

Słowa kluczowe: analiza

Archiwum