Collect’owy zespół inspektorów nadzoru zakończył pracę na ostatnich kontraktach 🏗️w Świątnikach Górnych. W kwietniu oddano do użytkowania sieć💧kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami realizowanej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej –...