Archiwa tagu: Regionalny Program Operacyjny

Wspieramy innowacje

W rozstrzygniętym konkursie na dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymały 2 przygotowane przez Collect Consulting S.A. projekty.

W wyniku realizacji projektów naszych Klientów na rynek wprowadzony zostanie innowacyjny wózek inwalidzki oraz usługa stomatologiczna polegająca na pozyskiwaniu augmentatu z zębów własnych pacjenta.

Ogłoszenie kolejnego naboru w ramach Działania 3.2. planowane jest w grudniu bieżącego roku. Zapraszamy do współpracy!

Wspieramy Planetarium Śląskie w drodze po dotację

Na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego Collect Consulting S.A. przygotowuje dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. W ramach zadania planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku Planetarium Śląskiego w Chorzowie, dzięki czemu powstanie śląski odpowiednik warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Projekt przewidziany jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego Na Lata 2014-2020  działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę.

Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A.

W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego. Studium dotyczyło m.in. budowy punktu gastronomicznego i placu zabaw na terenie Śląskiego Ogrody Botanicznego.

Gmina Świerklaniec powierzyła konsultantom Collect Consulting S.A. przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Subregionu Centralnego Priorytetu IV Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje konserwację zabytkowego amfiteatru z przyległymi fontannami i rzeźbami.