Archiwa tagu: POKL

Collect Consulting S.A. dla MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż eksperci Collect Consulting S.A. przez 17 kolejnych miesięcy będą zarządzali projektem „Inwestycja w kadry MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.”. Przedsiębiorstwa te otrzymały dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego dla 157 własnych pracowników. Projekt skupia się na szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy własnej, kompetencji miękkich oraz cyfrowych, jak również na szkoleniach branżowych. Łączna wartość projektu to blisko 730 tyś. zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół projektów badawczych dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, eksperci Collect Consulting S.A. realizują projekt pn. „Badanie ewaluacyjne mid-term polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Działania 5.3, Priorytet V Dobre rządzenie, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013″
Przedmiotem badania będą projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości obejmujące m.in. modernizację sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości, modernizację zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości, czy wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Proces badawczy obejmuje zarówno weryfikację dokumentów źródłowych, jak i konsultację z różnorodnymi środowiskami zaangażowanymi w proces reformy, w tym: pomysłodawcami i koordynatorami projektów, odbiorcami działań jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Wypracowane rekomendacje będą stanowić podstawę do dalszych działań w zakresie usprawniania procesów zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Proces badawczy realizowany jest w stałej konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe wyniki badania mid-term z udziałem zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Zapraszamy do lektury raportu z badania mid-term, który opublikowany zostanie już w październiku br.

Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt dotyczy adaptacji pomieszczeń, uruchomienia żłobka oraz organizacji bezpłatnych zajęć dodatkowych w Warszawie dla 40 dzieci w wieku do 3 lat.

Gratulujemy!

Eksperci Collect Consulting S.A. na rzecz województwa małopolskiego

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, to projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany od 2010 roku w ramach Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w całym województwie poprzez wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z sektorem gospodarki oraz lepsze powiązania oferty szkół z potrzebami pracodawców.

Zadaniem ekspertów Collect Consulting S.A. jest świadczenie usług polegających na opracowaniu standardów współpracy szkół zawodowych i technicznych z przedsiębiorstwami (w branżach mechaniczno-mechatronicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej, usługowej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej i turystyczno-gastronomicznej) oraz na wypracowaniu zapisów porozumień na rzecz współpracy w zakresie kształcenia zawodowego w ramach projektu.

Projekt dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt dotyczy realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” i skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych – dyrektorów, głównych księgowych, czy kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Początek rekrutacji planowany jest na lipiec 2012r.

Politechnika Śląska w Gliwicach klientem Collect Consulting

Miło nam poinformować, iż Zespół Collect Consulting S.A. na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotował do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego kierunku zamawianego Matematyka, w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje m.in. stypendia naukowe w wysokości 1000 zł/ miesięcznie, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki, dodatkowe szkolenia, wykłady i warsztaty oraz dla najlepszych staże u pracodawców wraz ze stypendium stażowym. Nabór studentów na kierunek Matematyka przewidziano w VII 2012r.

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia – studia podyplomowe

Miło nam poinformować, iż zespół Collect Consulting S.A., na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przygotował do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego”, w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowane zostały dwie edycje studiów podyplomowych skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów, głównych księgowych, kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w tym ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., a koniec na 30 czerwca 2014 r.