Archiwa tagu: Partnerstwo publiczno-prywatne

Collect doradcą dla projektu PPP w Rumii!

Śpieszymy poinformować, że Gmina Rumia wybrała naszą firmę w postępowaniu na świadczenie kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn.: „Budowa i rozbudowa budynków oraz infrastruktury użyteczności publicznej oraz infrastruktury mieszkaniowej i usługowej w Mieście Rumia w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego”.
Liczymy na to że projekt zakończy się sukcesem! Już teraz zapraszamy zainteresowanych inwestorów do kontaktu.

Ruszamy z PPP w Pszczynie !

Miasto Pszczyna ogłosiło postępowanie przetargowe w trybie dialogu konkurencyjnego dla realizacji zamówienia pn. Wybór partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Przedsięwzięcie zamiany nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby Gminy Pszczyna” w formule PPP.

Collect Consulting wspiera Gminę zapewniając kompleksowe wsparcie ekspertów w obszarze finansowo-ekonomicznym, technicznym, prawnym i podatkowym.

Mamy nadzieję, ze przedsięwzięcie cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem inwestorów, w tym także lokalnych.

Collect Consulting S.A. podpisuje umowę ramową na świadczenie usług doradczych w projektach realizowanych w formule PPP

Miło nam poinformować, iż firma Collect Consulting S.A. w najbliższym czasie podpisze umowę ramową dotyczącą doradztwa w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z dodatkowym wsparciem już na etapie realizacji. To zadanie w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości, mającego na celu promowanie modelu PPP, jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego przy realizacji zadań publicznych.

Wśród działań objętych powyższym projektem systemowym przewidziane jest wsparcie doradcze dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia w formule PPP, które zostaną wyłonione podczas 2 konkursów przeprowadzonych w ramach projektu.

Wybrane w konkursie i mogące w przyszłości uchodzić za modelowe projekty PPP, otrzymają kompleksowe wsparcie eksperckie obejmujące:
1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedinwestycyjnej, związanej z procedurą wyboru inwestora prywatnego (wsparcie dla podmiotów publicznych);
2) wsparcie dla kluczowych procesów związanych z wykonywaniem umowy o PPP (wsparcie dla podmiotów publicznych i prywatnych przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o PPP).

Zakres wsparcia będzie ustalany indywidualnie do potrzeb każdego z wyłonionych w konkursie projektów PPP.

Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE

Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu wraz z ekspertami Collect Consulting S.A. zapraszają na studia podyplomowe pn. „Rewitalizacja i Partnerstwo Publiczno-Prywatne w nowej perspektywie finansowej UE”.

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z procesami rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz możliwych mechanizmów finansowania tego typu inwestycji. Celem jest przygotowanie uczestników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty rewitalizacyjne rozumiane nie tylko w aspekcie technicznym ale przede wszystkim kompleksowo z uwzględnieniem materii społecznej. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego kładącego duży nacisk na umiejętności praktyczne. Studia przeznaczone są dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Studia trwają dwa semestry o łącznej liczbie 210 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2012 r., a kończą w czerwcu 2013 r. obroną pracy dyplomowej. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym 2 razy w miesiącu.

Małgorzata Okularczyk, członek zarządu Collect Consulting S.A. zapozna słuchaczy z narzędziami nowoczesnej inżynierii finansowej, z kolei Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. omówi zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji udziela:
dr inż. Tomasz Cisek

Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów,
Instytut Inżynierii Produkcji,
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
Tel. (32) 277-73-50
Więcej informacji na www.polsl.pl

Zapraszamy!

Konferencja „PPP- projektowanie, finansowanie, realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych.”

Konferencja, której organizatorami była Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting S.A., odbyła się 13 czerwca 2012 r. we Wrocławiu. Na całość spotkania złożyło się 11 prelekcji prowadzonych przez partnerów prywatnych oraz partnerów doradczych
i prawnych. Każdy z ekspertów poruszył kwestie ważne dla sektora zdrowotnego w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uczestników spotkania przywitali Marek Pasztetnik – Prezes ZIG, Dawid Maciejewski – Radca prawny Kancelarii Prawnej LEXTRA oraz Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. Moderatorem spotkania był Waldemar Chachulski, Dyrektor ds. Rozwoju Inwestycji Strabag Sp.z o.o. Myślą przewodnią konferencji pozostało pytanie czy i w jakim stopniu sektor zdrowotny jest gotowy iść w stronę PPP?

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się nasi eksperci w osobie Witolda Grzybowskiego partnera w Collect Consulting oraz Mariusza Bryły, dyrektora działu doradztwa. Pan Grzybowski podjął temat europejskich standardów międzynarodowych. Argumentem na zarzut, iż w Polsce próbujemy odraczać płatności pod płaszczykiem PPP jest – jego zdaniem – EUROSTAT, który, klasyfikuje i ocenia czy projekt stanowi PPP czy też nie. Partner Collect Consulting spodziewa się również, że przekształcanie szpitali rozpocznie się dopiero w 2013 roku.
Z kolei Mariusz Bryła wypowiadał się na temat ekonomicznych aspektów realizacji inwestycji w formule PPP w sektorze służby zdrowia.
Na zakończenie konferencji rozlosowano nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów tego wydarzenia.

Collect Consulting S.A. na targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji

W dniach 9-10 maja w Płocku przedstawiciele Collect Consulting uczestniczyli w targach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Inwestycji. Swoje stoiska na targach miało ponad 80 wystawców z całej Polski. Ponadto w ramach targów odbyła się konferencja pn. „Partnerstwo Publiczno Prywatne – Szansa rozwoju regionów. Uwarunkowania Polskie oraz doświadczenia europejskie”. Collect Consulting był jednym z patronów merytorycznych tego wydarzenia. Do wygłoszenia swoich prelekcji zostali zaproszeni Witold Grzybowski – Partner oraz Mariusz Bryła – Dyrektor Działu Doradztwa w Collect Consulting S.A. Prelekcja Mariusza Bryły dotyczyła analizy opłacalności przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP. Z kolei łączona prezentacja Panów Grzybowskiego oraz Bryły skupiona była wokół prezentacji i omówienia 3 wybranych studiów przypadku projektów realizowanych przez Collect Consulting S.A.