Archiwa tagu: katowice

Ścieżki rowerowe w Katowicach ukończone!

Dobiegły końca usługi projektowe ścieżek rowerowych w Katowicach.  Z sukcesem ukończyliśmy projekty koncepcyjne przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki oraz łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego zapewniające połączenie planowanej infrastruktury rowerowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I”.

Czekamy na kolejne zadania związane z rozwojem infrastruktury transportu rowerowego na Śląsku i nie tylko. 

Projekt dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt dotyczy realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” i skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych – dyrektorów, głównych księgowych, czy kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Początek rekrutacji planowany jest na lipiec 2012r.