Zielona transformacja miast – startuje 40 miliardów złotych dla samorządów!

♻️Zielona transformacja miast – startuje 40 miliardów złotych dla samorządów!

8.04.2024

Najbardziej wyczekiwany nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji miejskich 🌆już dostępny. BGK uruchomił właśnie linie pożyczkową wspierającą zieloną transformację miast w ramach #KPO (inwestycja B3.4.1). Z pożyczek mogą skorzystać #JST, spółki komunalne, sektor mieszkaniowy czy instytucje kultury z terenów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych #MOF Minimalna wartość wniosku to 2 mln zł, a maksymalna 500 mln zł. Jeden wniosek może obejmować cały program inwestycyjny (wiele inwestycji) jak i pojedyncze zadania. Każda inwestycja może być finansowana w ramach odrębnej umowy pożyczki.

Choć Instrument ten ma charakter zwrotny, ale patrząc na parametry, wydaje się być bardzo atrakcyjnym źródłem finasowania inwestycji miejskich:

💰pożyczka od 2 do 500 milionów złotych

💲pokrycie 100% kosztów inwestycji netto (bez VAT)

⏳okres spłaty – do 20 lat!

🏦oprocentowanie – 0% lub 1% z umorzeniem 5% kwoty kapitału pożyczki

📉2 letnia karencja w spłacie

💸bez prowizji i dodatkowych opłat

Samorządy pożyczki przeznaczyć mogą na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w Europejskim🌳 Zielonym Ładzie i KPO. To inwestycje, które prowadzą do neutralności klimatycznej i redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Katalog zadań inwestycyjnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. inwestycje w OZE, termomodernizację, poprawę efektywności energetycznej, odbetonowanie przestrzeni miejskich, przygotowanie terenów zielonych, tworzenie i modernizację parków, zazielenianie miast, retencjonowanie wód opadowych, poprawę gospodarki 🚰 wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, rozwój infrastruktury 🚇transportu zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego), zeroemisyjnego transportu publicznego, wdrażanie założeń smart city  i wiele innych.

Chętnie wykorzystamy nasze doświadczenie w pozyskiwaniu pożyczek ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie programów inwestycyjnych miast. Napisz 📩 lub opowiedz 📱 nam o swoim projekcie!

Słowa kluczowe: BGK | KPO | pożyczka

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory