Dotacje dla projektów ESCO

⚡Dotacje dla projektów ESCO⚡

2.02.2024

29 stycznia NFOSiGW uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus. Dofinansowanie dotyczy inwestycji modernizacyjnych w 🏥budynkach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynkach🏢 mieszkalnych prowadzących do ich poprawy efektywności energetycznej. Nabór przeznaczony jest tylko dla inwestycji realizowanych w z zaangażowaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC – Energy Performance Contract).

W pierwszej kolejności należy złożyć fiszkę, czyli wniosek wstępny, a po jej akceptacji wniosek o dofinansowanie. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, oraz spółki komunalne mogą ubiegać o udzielenie wsparcia na:

💡realizację prac modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, składających się z co najmniej siedmiu lokali, prowadzących do zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 30 proc. (roczne zapotrzebowanie zmodernizowanego budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej (EKH+W) nie może przekroczyć 85 kWh/m2);

💡modernizację budynków użyteczności publicznej prowadzących do zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 30 proc. (roczne zapotrzebowanie budynku na EKH+W po wprowadzonych modernizacjach ma wynieść nie więcej niż 75 kWh/m2 a dla budynków instytucji opieki zdrowotnej przewidziano nie więcej niż 225 kWh/m2.

Poziom dofinasowania uzależniony jest od tzw. standardu usprawnień:

🔌minimalny (29% dofinansowania) – przeprowadzenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych i usprawnień instalacyjnych, dające zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 30%;

🔌optymalny (39% dofinansowania) – optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, dające zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 45%;

🔌wysoki standard modernizacji energetycznej (49% dofinansowania) – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, dające zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 60%;

Fiszki przyjmowane są w trybie ciągłym do 1 czerwca br. zaś wnioski o dofinansowanie do 30 sierpnia lub wyczerpania alokacji środków.

Potrzebujesz doradztwa w projektach z obszaru poprawy efektywności energetycznej #ESCO #EPC #PPP czy pomocy w pozyskaniu dofinansowania – zapraszamy do współpracy [email protected]  322032053

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory

Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀
Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀

Już jest! 27 czerwca ruszyła i potrwa do 12 września -Śląska Ścieżka #SMART , czyli #dotacje dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w jednym z 7 podregionów podlegających procesowi transformacji, tj. katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim,...