Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Tematyka: Dotacje unijne

📢 Makroinwestycje! Duże dofinansowanie dla małych firm na Śląsku 🏭 ♻️⚡

22.05.2023

Wsłuchując się w pytania naszych obserwatorów ze Śląska zamieszczamy poniżej kilka najważniejszych informacji na temat Działania 10.3 Makroinwestycje dla Małych i Średnich przedsiębiorstw, w ramach to którego nabór uruchomiony zostanie 22 maja.

👉 Dla kogo: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego z podregionu katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego;

👉 Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji, realizując cel umożliwienia regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie;

👉 Forma wsparcia: dotacja z możliwością wypłacania zaliczek

👉 Na co: aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (maszyny, urządzenia, linie technologiczne, oprogramowanie, roboty, licencje, itp.)

👉 Wartość dofinansowania: Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 000 000,00 PLN

👉 Wybrane kryteria punktowane:

  • Utworzenie miejsc pracy;
  • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ);
  • Wykorzystanie OZE;
  • Lokalizacja projektu na terenach poprzemysłowych oraz w gminach w transformacji górniczej;
  • Innowacyjność projektu;
  • Uwzględnienie rozwiązań z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu);

Już dziś zapraszamy do kontaktu z #CollectConsulting 📩☎️💻

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!
🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...

Inne posty z tej kategorii

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...