Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Tematyka: Dotacje unijne

📢 Makroinwestycje! Duże dofinansowanie dla małych firm na Śląsku 🏭 ♻️⚡

22.05.2023

Wsłuchując się w pytania naszych obserwatorów ze Śląska zamieszczamy poniżej kilka najważniejszych informacji na temat Działania 10.3 Makroinwestycje dla Małych i Średnich przedsiębiorstw, w ramach to którego nabór uruchomiony zostanie 22 maja.

👉 Dla kogo: przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego z podregionu katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego;

👉 Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji, realizując cel umożliwienia regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie;

👉 Forma wsparcia: dotacja z możliwością wypłacania zaliczek

👉 Na co: aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (maszyny, urządzenia, linie technologiczne, oprogramowanie, roboty, licencje, itp.)

👉 Wartość dofinansowania: Minimalna wartość dofinansowania wynosi 5 000 000,00 PLN

👉 Wybrane kryteria punktowane:

  • Utworzenie miejsc pracy;
  • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ);
  • Wykorzystanie OZE;
  • Lokalizacja projektu na terenach poprzemysłowych oraz w gminach w transformacji górniczej;
  • Innowacyjność projektu;
  • Uwzględnienie rozwiązań z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu);

Już dziś zapraszamy do kontaktu z #CollectConsulting 📩☎️💻

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...