logo Collect Consulting
Co sfinansujemy w ramach dotacji DIg.IT

Co sfinansujemy w ramach dotacji Dig.IT 🧑‍💻.

9.10.2023

W grudniu uruchomiony zostanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu (#ARP) nowy instrument dotacyjny Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP. Służyć on będzie sfinansowaniu wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych 💻 w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych. Obszary transformacji cyfrowej 🖱️mogą dotyczyć takich obszarów jak:

 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
 • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
 • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
 • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (#AI) i uczenie maszynowe
 • Cyberbezpieczeństwo🛡️

Kategorie wydatków, które pokryte zostaną w ramach grantu, wstępnie zostały podzielone na obligatoryjne i fakultatywne.

Koszty obligatoryjne:

 • zakup gotowego oprogramowania 👩‍💻 (wartości niematerialnych i prawnych) lub zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia dedykowanego oprogramowania i/lub
 • usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.

Koszty fakultatywne:

 • koszty wdrożenia oprogramowania
 • koszty szkoleń pracowników z wykorzystania zakupionych rozwiązań IT
 • koszty niezbędnego sprzętu IT (serwery, komputery itp.)

Poziom dofinansowania to maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji i w kwocie maksymalnie 200tys. euro (dotacja w ramach pomoce de minimis)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy. Nie czekaj skontaktuj się już dziś z naszymi ekspertami.

Słowa kluczowe: AI | cyberbezpieczenstwo | cyfryzacja | dotacje

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory