Tematyka: Dotacje unijne

Dobre wiadomości płyną z Mikołowa

3.08.2021

Kolejny nasz projekt z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii uzyskał dofinansowanie. Szpital Powiatowy w Mikołowie wraz z Poradnią Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 przejdą termomodernizację, zmodernizowane zostaną źródła ciepła, placówka wyposażona zostanie w panele fotowoltaiczne oraz wymienione zostanie oświetlenia na energooszczędne. 

Naszą rolą było przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, technicznej oraz aplikacyjnej. Cieszymy się ze wspólnego sukcesu i gratulujemy zadowolonemu klientowi.

Archiwum