Szanowni Akcjonariusze Collect Consulting S.A.

Działając w imieniu spółki Collect Consulting S.A., z związku z obowiązującymi przepisami prawa i procedurą dematerializacji akcji, niniejszym wzywa się akcjonariuszy, do złożenia posiadanych akcji w siedzibie spółki.