Rusza termomodernizacja w Mikołowie

21.11.2016

Ruszył II etap projektu termomodernizacyjnego w Mikołowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to pierwszy tego typu projekt, który dotyczy termomodernizacji budynków komunalnych w formule PPP. Spore zainteresowanie podmiotów prywatnych może świadczyć o ostatecznym pozytywnym zakończeniu postępowania na wybór partnera prywatnego.

Słowa kluczowe:

Archiwum