Tematyka: Dotacje unijne

Badawczo-rozwojowy debiut w województwie śląskim!

13.06.2016

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To pierwszy tego typu nabór na projekty badawczo-rozwojowe w województwie śląskim od początku funkcjonowania funduszy UE. Dotychczas środki na realizację prac B+R rozdysponowywane były na poziomie krajowym, gdzie w okresie ostatnich 10 lat z sukcesami wspieraliśmy swoich klientów w realizacji projektów z dziedziny B+R.

W ramach ogłoszonego konkursu o wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorstwa z sektora MŚP na realizację projektów z zakresu regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. energetyki, ICT i medycyny. Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji oraz analizy szans projektu na uzyskanie wsparcia!

Słowa kluczowe: nabory

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🌐 E-usługi dla administracji – rusza nabór 🖥️

14. września ma ruszyć zaplanowany nabór wniosków na e-administrację w ramach Działania #FERC.02.02 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty w zakresie: 💻 optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z...