Projekt tramwajowy w Gorzowie Wielkopolskim

Miasto Gorzów Wielkopolski, doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w realizacji projektów tramwajowych, zleciło nam przygotowanie dwóch Studiów wykonalności dla projektów pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”...

PPPolski mały Doradca!

Z satysfakcją informujemy o wielkim sukcesie Collect Consulting S.A. w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na „Umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania...