Projekt tramwajowy w Gorzowie Wielkopolskim

Miasto Gorzów Wielkopolski, doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w realizacji projektów tramwajowych, zleciło nam przygotowanie dwóch Studiów wykonalności dla projektów pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”. Ponadto, w ramach kompleksowego zlecenia, opracujemy także Model Ruchu dla miasta Gorzowa, Koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy nowych tras tramwajowych oraz Dokumentację projektowo-kosztorysową systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej. Całość prac zostanie wykonana do końca października 2016r. i będzie stanowić podstawę dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PPPolski mały Doradca!

Z satysfakcją informujemy o wielkim sukcesie Collect Consulting S.A. w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na „Umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno – prywatnego”. Nasza firma, w konsorcjum z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j., zajęła pierwsze miejsce na krótkiej liście podmiotów dopuszczonych do dalszego postępowania, zdobywając ponad 100 punktów w ocenie prowadzonej przez ekspertów MR. Czytaj dalej PPPolski mały Doradca!