Collect partnerem KPT

Kielecki Park Technologiczny, kierując się doświadczeniem i skutecznością w pozyskiwaniu dotacji unijnych przez Collect Consulting S.A., wybrał nas na stałego Partnera dla lokatorów Parku, w zakresie przygotowywania projektów unijnych. Nasi eksperci będą służyć pomocą, przedsiębiorcom ulokowanym w Parku Technologicznym, w opracowaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie, będziemy prowadzić szkolenia praktyczne z przygotowywania projektów, ich rozliczania oraz będziemy służyć radą w trakcie indywidualnych konsultacji z przedsiębiorcami.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego do współpracy!

Prelekcja na Konferencji Tramwajowej

W dniach 10-11 marca 2016r., w Katowicach, odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tramwaj – sprawny, efektywny środek komunikacji miejskiej”, zorganizowana przez Tramwaje Śląskie S.A. W trakcie Konferencji, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. wygłosił prelekcję nt. „Studium wykonalności i rola doradcy w projektach transportowych”. Istotnym elementem prelekcji było wskazanie słuchaczom korzyści wynikających z realizacji inwestycji transportowych w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Z wizytą w Kieleckim Parku Technologicznym

Eksperci Collect Consulting S.A. wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dla lokatorów Kieleckiego Parku Technologicznego. Spotkanie dotyczyło możliwości sfinansowania projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu przedsiębiorców, którzy oprócz wysłuchania prezentacji na temat dostępnych źródeł finansowania wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz indywidualnych konsultacjach dotyczących możliwości sfinansowania własnych pomysłów. Spotkanie zapoczątkowało współpracę Collect Consulting S.A. oraz Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach podpisanej umowy na obsługę lokatorów Parku w zakresie funduszy unijnych.

PPPierwsze pppostępowanie w Mikołowie

3. marca 2016r. Gmina Mikołów ogłosiła postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kwartału przyległego do rynku od strony południowo – zachodniej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. To pierwsze przedsięwzięcie w formule PPP w Mikołowie, które przeszło z etapu analiz do konkretnego postępowania. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 10 mln złotych. Zapraszamy wszystkich chętnych partnerów prywatnych do składania wniosków do dnia 4. kwietnia 2016r.