Warsztaty dla Sądów i Prokuratur

18.09.2015

W Ministerstwie Gospodarki odbyły się warsztaty z partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury). Na warsztatach, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom jak przygotować się do projektu PPP. Omówił sposób przygotowania analiz przedrealizacyjnych (prawnych, finansowych i technicznych) na przykładzie pierwszego w Polsce projektu PPP realizowanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Projekt nowosądecki pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” został z sukcesem zrealizowany przez Collect Consulting. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób.

Słowa kluczowe: warsztaty ppp

Archiwum