PPPanelista w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

25.11.2015

Beata Lazarowicz – Dyrektor Działu Prawnego Collect Consulting S.A. wzięła udział w panelu dyskusyjnym na konferencji organizowanej przez Warbud S.A. oraz Górnośląski Związek Metropolitalny. Na konferencji pn. „Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda finansowania zadań JST” Pani Lazarowicz podzieliła się doświadczeniami z realizacji projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” oraz omówiła kwestie łączenia funduszy unijnych w ramach projektów PPP.

Słowa kluczowe:

Archiwum