Partner Prywatny w Pleszewie już blisko

30.10.2015

Proces wyboru Partnera Prywatnego dla projektu pn. „Budowa budynków komunalnych w Pleszewie w formule PPP” jest na ostatniej prostej. Collect Consulting jako Zintegrowany Doradca podmiotu publicznego kończy negocjacje umowy o PPP i lada dzień uczestnicy zostaną zaproszeni do składania ostatecznych ofert. Warto podkreślić, że projekt w Pleszewie jest pierwszym projektem PPP, tak daleko zaawansowanymi, w zakresie budynków komunalnych. Po ostatecznym wyborze partnera prywatnego może służyć jako wzorzec dla kolejnych tego typu przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: zintegrowany doradca

Archiwum