Gmina Rytro sięga po PPP

10.09.2015

Po raz kolejny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała Collect Consulting S.A. jako Zintegrowanego Doradcę do przeprowadzenia kompleksowych analizy prawnych, finansowych i technicznych dla projektu pn. „Budowa Centrum Gminy Rytro”. Nasze analizy mają pokazać czy planowane przedsięwzięcie będzie możliwe do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Planowany przez Gminę projekt w modelu PPP to jeden z pierwszych tego typu projektów w obszarze rewitalizacji, który może być wzorcem dla kolejnych tego typu przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: PARP | zintegrowany doradca

Archiwum