Drugie warsztaty dla Sądów i Prokuratur

14.10.2015

Ogromne zainteresowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego spowodowało, że Ministerstwo Gospodarki po raz drugi zorganizowało Warsztaty PPP dla tej grupy podmiotów publicznych. Ponownie Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom zasady przygotowania takich projektów oraz zachęcał do korzystania z formuły PPP powołując się m. in. na fakt, iż procedura wyboru partnera prywatnego odbywa się w trybie zamówień publicznych, jest procedurą otwartą a dobra umowa z partnerem prywatnym pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu, w tym wypadku nowego sądu lub nowego budynku prokuratury. Warsztaty zgromadziły ponad 30 zainteresowanych uczestników, którzy jeszcze długo po ich zakończeniu dyskutowali o korzyściach z PPP.

Słowa kluczowe: warsztaty ppp

Archiwum