Collect liderem w Planach Mobilności Miejskiej

W 2015r. Collect Consulting S.A. wszedł do grona liderów w branży doradztwa w zakresie transportu publicznego. Liczne, w ostatnich latach, projekty w tym obszarze, dla wielu miast, w tym dla Warszawy oraz obszarów funkcjonalnych pozwoliły nam na zdobycie ogromnego doświadczenia i rozbudowę zespołu projektów transportowych. Jednym z największych sukcesów jest zrealizowanie 4 projektów dotyczących Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Możemy śmiało powiedzieć, że to największa ilość tego typu realizacji spośród wszystkich firm doradczych w Polsce!

Collect liderem PPP 2015 

Miło nam poinformować, że 2015r. kończy się dla Collect Consulting S.A. ogromnymi sukcesami w obszarze kompleksowego doradztwa dla projektów partnerstwa publiczno – prywatnego. Największym sukcesem jest doprowadzenie do zawarcie umowy o PPP w ramach projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP”. Jest to pierwszy projekt, w którym stroną publiczną jest administracja rządowa, pierwszy projekt PPP, w którym 5 negocjujących wykonawców złożyło 5 wiążących ofert i wszystkie oferty miały zabezpieczenie finansowe. Mamy nadzieję, że projekt w Nowym Sączu będzie wzorcem nie tylko dla następnych projektów w administracji centralnej ale także dla jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach dotyczących budynków użyteczności publicznej. Zapraszamy do współpracy!

Collect wśród Liderów

Dziękując klientom i partnerom za współpracę w 2015r. informujemy, iż podobnie jak w poprzednich latach jesteśmy w czołówce firm skutecznie pozyskujących dotacje unijne dla przedsiębiorców jak i podmiotów publicznych. W 2015r. odnieśliśmy kilka spektakularnych sukcesów potwierdzających naszą jakość i doświadczenie, o czym pisaliśmy w poprzednich wiadomościach. Zapraszamy do współpracy.

Tramwaje Śląskie postawiły na jakość i doświadczenie

Collect Consulting S.A. będzie Doradcą Tramwajów Śląskich S.A. w aplikowaniu o środki unijne w wysokości ponad 800 000 000,00 zł. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotujemy dokumenty aplikacyjne dla projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Istotną częścią naszych usług będzie przygotowanie koncepcji technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stworzenie modelu ruchu dla całej Aglomeracji Śląskiej.

Uwaga! Nowy sposób zamówień

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym ze środków unijnych, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w przypadku dostaw lub usług o wartości przekraczającej 207 tys. euro – zobowiązani są oni do przekazywania ogłoszeń o planowanych zamówieniach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Niedopełnienie powyższego obowiązku lub nieodpowiednie przeprowadzenie postępowania skutkować może uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowalne. Obowiązek dotyczy również Wnioskodawców, którzy oczekując na decyzję o dofinansowaniu projektu, rozpoczęli realizację inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Prawnym, który wesprze Państwa w stosownych działaniach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem wymaganych procedur.

Collect dla Warszawy

Nasi eksperci przygotują Analizę możliwości rozwoju parkingów „Park & Ride” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach realizacji zlecenia przygotujemy m. in. inwentaryzację istniejących parkingów oraz dokonamy diagnozy zasadności istnienia nowych parkingów. Projekt obejmuje 40 gmin wchodzących w skład WOF. Warto zauważyć, że nasza oferta nie wygrała dzięki najniższej cenie, lecz została wybrana z powodu przygotowanej metodologii realizacji prac, która stanowiła 40% kryterium wyboru.

Jeśli planujesz projekt w obszarze Transportu Publicznego – zapraszamy do współpracy 

Inteligentne specjalizacje na Śląsku

Śląska Rada Innowacji przyjęła zestawienie kodów PKD działalności wpisujących się w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego na lata 2014-2020. Działalności dotyczą obszaru medycyny, energetyki oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zestawienie ma szczególne znaczenie w aplikowaniu o środki w ramach projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową finansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.