Nasi eksperci rozpoczęli pracę nad analizami ekonomicznymi, rynkowymi i ryzyka realizacji zadania budowy instalacji produkcyjnej siarki nierozpuszczalnej. Raport dla klienta uwzględniać będzie między innymi analizę przemysłu siarki nierozpuszczalnej na świecie,...