Wszystkie wpisy w kategorii: Projekty

IMP3rove

"Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) ". Projekt IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA, który ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w...

czytaj dalej

Unijna recepta dla służby zdrowia

"Unijna recepta dla służby zdrowia" to ogólnopolska kampania informacyjno - promocyjna, której podstawowym celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć służby zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 -...

czytaj dalej

e-kapital.pl – Kapitalny portal przedsiębiorcy

Celem niniejszego projektu jest zaoferowanie innowacyjnych usług świadczonych drogą elektroniczną jakimi będą usługi kojarzenia inwestorów, wyszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, leasing), usługi księgowe, świadczone na zasadzie Software as a...

czytaj dalej

Plan rozwoju eksportu

Collect Consulting zrealizował projekt   „Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Collect Consulting w celu inicjacji eksportu”. w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Projekt współfinansowany był ze środków...

czytaj dalej

Łódzki Project Pipeline

Szanowni Państwo,Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Pipeline Project.Marszałek Województwa Łódzkiego, doceniając nasze zaangażowanie, rozległą wiedzę konsultantów oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu...

czytaj dalej

Euro-Centrum

Analiza techniczno - finansowa dla Parku Naukowo-Technologicznego "Euro-Centrum" Sp. z o.o.   Szanowni Państwo Collect Consulting Sp. z o.o., InnoCo Sp. z o.o., N&B Consulting S.J. opracowuje na zlecenie Parku Naukowo Technologicznego Euro - Centrumanalizę...

czytaj dalej

„Sprawny policjant – bezpieczny obywatel”

Realizacja projektu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z Siedzibą w Katowicach "SPRAWNY POLICJANT- BEZPIECZNY OBYWATEL" ma na celu przeszkolenie Policjantów w zakresie technik walki i samoobrony.Podniesienie stopnia sprawności oraz...

czytaj dalej

Todome

"Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu"Od 1 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu", którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2007 r. Celem...

czytaj dalej

Małopolski Projekt Pipeline

Menu projektu   Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Ile godzin wsparcia można uzyskać? Na czym będzie polegać doradztwo? Jak otrzymać wsparcie?               Szanowni Państwo,  mamy zaszczyt zaprosić Państwa — potencjalnych wnioskodawców Małopolskiego...

czytaj dalej

Szkoła Szans

Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów Celem, uruchomionego w styczniu 2007 roku projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Liderem projektu jest Miejski...

czytaj dalej

e-biznes

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu "Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu" to ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy, którego celem jest wdrożenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do efektywnego...

czytaj dalej

SEKAP

SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt samorządów, gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Polega na stworzeniu teleinformatycznego środowiska dla świadczenia...

czytaj dalej