Sukcesy i aktualności:
IMP3rove

IMP3rove

"Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) ". Projekt IMP3rove jest głównym projektem w ramach inicjatywy Europe INNOVA, który ma na celu osiągnięcie wzrostu efektywności oraz wydajności doradztwa w zakresie zarządzania innowacjami w...

Unijna recepta dla służby zdrowia

Unijna recepta dla służby zdrowia

"Unijna recepta dla służby zdrowia" to ogólnopolska kampania informacyjno - promocyjna, której podstawowym celem jest przekazanie wiedzy o możliwościach finansowania przedsięwzięć służby zdrowia przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007 -...

Plan rozwoju eksportu

Plan rozwoju eksportu

Collect Consulting zrealizował projekt   „Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Collect Consulting w celu inicjacji eksportu”. w ramach Działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Projekt współfinansowany był ze środków...

Łódzki Project Pipeline

Łódzki Project Pipeline

Szanowni Państwo,Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Pipeline Project.Marszałek Województwa Łódzkiego, doceniając nasze zaangażowanie, rozległą wiedzę konsultantów oraz wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu...

Euro-Centrum

Euro-Centrum

Analiza techniczno - finansowa dla Parku Naukowo-Technologicznego "Euro-Centrum" Sp. z o.o.   Szanowni Państwo Collect Consulting Sp. z o.o., InnoCo Sp. z o.o., N&B Consulting S.J. opracowuje na zlecenie Parku Naukowo Technologicznego Euro - Centrumanalizę...

„Sprawny policjant – bezpieczny obywatel”

Realizacja projektu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji z Siedzibą w Katowicach "SPRAWNY POLICJANT- BEZPIECZNY OBYWATEL" ma na celu przeszkolenie Policjantów w zakresie technik walki i samoobrony.Podniesienie stopnia sprawności oraz...

Todome

Todome

"Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu"Od 1 września 2006 r. rozpoczęła się realizacja projektu "Aktywnie żyj! Karate jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu", którego zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2007 r. Celem...

Małopolski Projekt Pipeline

Małopolski Projekt Pipeline

Menu projektu   Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Ile godzin wsparcia można uzyskać? Na czym będzie polegać doradztwo? Jak otrzymać wsparcie?               Szanowni Państwo,  mamy zaszczyt zaprosić Państwa — potencjalnych wnioskodawców Małopolskiego...

Szkoła Szans

Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów Celem, uruchomionego w styczniu 2007 roku projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami o różnym statusie społecznym i ekonomicznym. Liderem projektu jest Miejski...

e-biznes

Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu "Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu" to ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy, którego celem jest wdrożenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do efektywnego...

SEKAP

SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to innowacyjny projekt samorządów, gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Polega na stworzeniu teleinformatycznego środowiska dla świadczenia...

[/et_pb_column]