Archiwum kategorii: Transport publiczny

Mobilny Bytom

Miasto Bytom przygotowuje się do inwestycji w centrum przesiadkowe. Władze miasta podeszły profesjonalnie do przedsięwzięcia i zleciły w pierwszej kolejności opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentu będącego podstawą aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. Collect Consulting w ramach zlecenia opracuje m. in. diagnozę stanu istniejącego transportu w mieście, przygotuje plany działania, przeprowadzi konsultacje społeczne i badania ankietowe. Projekt zakończy się rekomendacjami w zakresie transportu publicznego, samochodowego, polityki parkingowej, ruchu pieszego i rowerowego oraz zarządzania mobilnością.

Koncepcja tramwaju na południe Katowic

Collect Consulting kończy prace nad studium przedprojektowym dla zadania pn. „Skomunikowanie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Aglomeracji poprzez budowę linii tramwajowej oraz utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dzielnicy Kostuchna w Katowicach”. Głównym celem opracowania jest weryfikacja czterech, zadanych przez Zamawiającego, wariantów poprowadzenia trasy tramwaju na południe i podanie argumentów będących podstawą wyboru najlepszego wariantu.