Przed naszymi projektantami kolejny temat drogowy. Zamawiający – Gmina Marklowice – przymierzając się do zamówienia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zleciła naszej firmie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania Budowa drogi lokalnej w...

czytaj dalej