Opracowanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu...

czytaj dalej