15 marca nasza spółka podpisała umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie na zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od mostu kolejowego przy ul. Sportowej do istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Frysztackiej w rejonie ul. Bukowej trasą wzdłuż ulic: Mała...

czytaj dalej