Archiwa tagu: szkolenie

Bezpłatne seminarium warsztatowe Procesy rewitalizacyjne w praktyce

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: procesy rewitalizacyjne w aspekcie społecznym i urbanistycznym, przygotowanie terenów poprzemysłowych do pełnienia funkcji gospodarczych oraz finansowanie procesów rewitalizacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w październiku. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Najbliższe szkolenie z tego cyklu odbędzie się 05 września 2013 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.

Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w. 24 lub adresem e-mail: a.jedrzejczyk@collect.pl

Kolejne bezpłatne szkolenie „Kompleksowe wspieranie procesów rewitalizacyjnych”

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zakres tematyczny spotkania będzie dotyczył m.in. poszczególnych aspektów rewitalizacji, szans wynikających ze współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w realizacji działań z obszaru rewitalizacji, a także możliwości finansowania tego typu operacji. Kontynuację szkolenia będą stanowiły warsztaty z zakresu rewitalizacji, które odbędą się w późniejszym terminie. Całość przedsięwzięcia zostanie zwieńczona konferencją, mającą charakter podsumowujący przebieg całego projektu.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim lokalnych przedstawicieli sektora MŚP i B+R, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także obecnych oraz potencjalnych członków Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych.

Drugie szkolenie z tego cyklu odbędzie się 22 listopada 2012 r. w Hotelu-Restauracji Apogeum w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 16, w godzinach 9.00-16.00.
Uczestnictwo w szkoleniu jest całkowicie bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, poczęstunek, obiad, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 203 20 53 w. 26 / 512 992 608 lub adresem e-mail: a.tracz@collect.pl

Program szkolenia do pobrania.

„Invest in mind” – kolejny wygrany projekt dla naszego klienta

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma Software Mind S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie 91 pracowników firmy pracujących w województwie małopolskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, programistów – każdy blok szkoleniowy zakończy się egzaminem i certyfikacją oraz podnoszących kompetencje miękkie, w tym autoprezentacji.

Łączna wartość projektu to ponad 540 tyś zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gratulujemy!

Collect Consulting dla Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

W dniu 22 czerwca Collect Consulting zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich. Szkolenie dotyczyło rozliczania projektów unijnych, a w szczególności było poświęcone rozliczaniu projektu już realizowanego przez EkoPark w ramach Poddziałania 1.1.2 „Promocja inwestycyjna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Dobre inwestycje – wymierne korzyści. Promocja terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich”.