Kolejny nabór z #FunduszuMedycznego - Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) właśnie został ogłoszony! Szpitale będą mogły ubiegać się o #dofinasowanie na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz pracowni...

czytaj dalej