Z początkiem 2022 roku uruchomione zostaną dwa nabory wniosków w ramach REACT-EU. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji budowlanych, zakupów sprzętu,...

czytaj dalej