Pani Prezes Collect Consulting prezentowała dzisiaj na sesji Rady Miasta Torunia efekty pracy naszego zespołu nad „Programem Rozwoju Turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku”. Dokument spotkał się z dużym uznaniem, a radni przyjęli go jednogłośnie.Zachęcamy do...

czytaj dalej