Śpieszymy poinformować o opublikowanych właśnie harmonogramach pierwszych konkursów w ramach KPO! Jeszcze w tym roku o wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, samorządy, operatorzy publicznego transportu zbiorowego czy szpitale powiatowe. Wśród naborów...

czytaj dalej