Archiwa tagu: konferencja

Prelekcja na Konferencji Tramwajowej

W dniach 10-11 marca 2016r., w Katowicach, odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tramwaj – sprawny, efektywny środek komunikacji miejskiej”, zorganizowana przez Tramwaje Śląskie S.A. W trakcie Konferencji, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. wygłosił prelekcję nt. „Studium wykonalności i rola doradcy w projektach transportowych”. Istotnym elementem prelekcji było wskazanie słuchaczom korzyści wynikających z realizacji inwestycji transportowych w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Konferencja „PPP- projektowanie, finansowanie, realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych.”

Konferencja, której organizatorami była Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting S.A., odbyła się 13 czerwca 2012 r. we Wrocławiu. Na całość spotkania złożyło się 11 prelekcji prowadzonych przez partnerów prywatnych oraz partnerów doradczych
i prawnych. Każdy z ekspertów poruszył kwestie ważne dla sektora zdrowotnego w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uczestników spotkania przywitali Marek Pasztetnik – Prezes ZIG, Dawid Maciejewski – Radca prawny Kancelarii Prawnej LEXTRA oraz Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. Moderatorem spotkania był Waldemar Chachulski, Dyrektor ds. Rozwoju Inwestycji Strabag Sp.z o.o. Myślą przewodnią konferencji pozostało pytanie czy i w jakim stopniu sektor zdrowotny jest gotowy iść w stronę PPP?

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się nasi eksperci w osobie Witolda Grzybowskiego partnera w Collect Consulting oraz Mariusza Bryły, dyrektora działu doradztwa. Pan Grzybowski podjął temat europejskich standardów międzynarodowych. Argumentem na zarzut, iż w Polsce próbujemy odraczać płatności pod płaszczykiem PPP jest – jego zdaniem – EUROSTAT, który, klasyfikuje i ocenia czy projekt stanowi PPP czy też nie. Partner Collect Consulting spodziewa się również, że przekształcanie szpitali rozpocznie się dopiero w 2013 roku.
Z kolei Mariusz Bryła wypowiadał się na temat ekonomicznych aspektów realizacji inwestycji w formule PPP w sektorze służby zdrowia.
Na zakończenie konferencji rozlosowano nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów tego wydarzenia.

Konferencja „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych”

 

Konferencja „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja.
Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych”

Miło nam poinformować, iż 13 czerwca 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja pn. „PPP – Projektowanie, Finansowanie, Realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych. Organizatorami konferencji są: Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego.

Założeniem organizatorów jest pokazanie możliwości zastosowania formuły PPP w służbie zdrowia w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozwiązania takie mają na celu zwiększenie dostępności usług medycznych i poprawy ich jakości, szeroko rozumianą restrukturyzację i modernizację placówek medycznych, wyposażenie w nowoczesny sprzęt oraz wprowadzenie nowych metod zarządzania tymi obiektami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Strona konferencji

Collect Consulting na konferencji „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”

 

W dniu 25 października br. odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania konferencja, pn. „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”, w trakcie której zaprezentowano trendy oraz szanse stojące przez sektorem PPP w Polsce. Uczestnicy mogli między innymi dowiedzieć się i poznać korzyści wynikające z możliwości wspólnego łączenia projektów podmiotu publicznego z finansowaniem i efektywnością partnera prywatnego. Zostały również przedstawione i omówione przykłady brytyjskich rozwiązań PPP. Witold Grzybowski, partner Collect Consulting S.A. przedstawił i szerzej omówił temat budowy dróg niepłatnych w systemie PPP (non-toll roads), posługując się przy tym przykładami z województwa dolnośląskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Brytyjsko-Polską Izbę™Handlową… we współpracy z Ambasadą… Brytyjską w Warszawie.Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki. Funkcję™ moderatora pełnił Robert Gwiazdowski – wybitny prawnik, ekonomista i komentator gospodarczy, zarządzający Centrum im. Adama Smitha.