Archiwa tagu: infrastruktura okołoturystyczna

Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon przy wsparciu funduszy UE

Kolejny sukces konsultantów Collect Consulting S.A! Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon w gminie Lipie przygotowana przez ekspertów firmy to jeden z pięciu najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych w ramach konkursu o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. O wsparcie ubiegało się 199 przedsięwzięć.

Konsultanci Collect Consulting S.A. pozyskali dla klienta, Agencji Usług Specjalnych „Alfa” ponad 400 tys. zł dofinansowania ze środków funduszy unijnych. Projekt przewiduje rozbudowę ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon na terenie gminy Lipie. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwa budynki, zakupiony zostanie również nowy sprzęt, który uatrakcyjni ofertę ośrodka.

Studia wykonalności projektów dla śląskich samorządów

Mikołów i Świerklaniec to kolejne dwa samorządy, które powierzyły wykonanie studiów wykonalności projektów ekspertom Collect Consulting S.A.

W ramach umowy z Mikołowem eksperci Collect Consulting S.A. odpowiedzialni byli za przygotowanie studium w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego. Studium dotyczyło m.in. budowy punktu gastronomicznego i placu zabaw na terenie Śląskiego Ogrody Botanicznego.

Gmina Świerklaniec powierzyła konsultantom Collect Consulting S.A. przygotowanie studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Subregionu Centralnego Priorytetu IV Kultura Działania 4.1 Infrastruktura kultury RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zadanie obejmuje konserwację zabytkowego amfiteatru z przyległymi fontannami i rzeźbami.