Nasi inspektorzy rozpoczęli nadzór nad realizacją zadania Budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach” – Etap I. Przez najbliższe 12 miesięcy wspierać będą Gminę Spytkowice w realizacji inwestycji budowy nowej...

czytaj dalej