W ślad za komunikatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że już wkrótce 🗓️ uruchomiony zostanie nabór projektów związanych z związane z modernizacją i rozwojem lokalnej komunikacji autobusowej. 🚍💨 E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny...

czytaj dalej