Zadaniem doradców Collect Consulting było opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu, którego celem jest uruchomienie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu własnego Centrum...

czytaj dalej