Dodatkowe pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trafią do PKM Katowice na zakup nowego taboru autobusowego. Tym razem PKM zamierza zakupić 8 autobusów 12-metrowych zasilanych CNG. Cieszymy się, że po raz kolejny to naszej firmie powierzone...

czytaj dalej