Koncepcja tramwaju na południe Katowic

Collect Consulting kończy prace nad studium przedprojektowym dla zadania pn. „Skomunikowanie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Aglomeracji poprzez budowę linii tramwajowej oraz utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dzielnicy Kostuchna w Katowicach”. Głównym celem opracowania jest weryfikacja czterech, zadanych przez Zamawiającego, wariantów poprowadzenia trasy tramwaju na południe i podanie argumentów będących podstawą wyboru najlepszego wariantu.