Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Eksperci Collect Consulting S.A. na zlecenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie opracowali studium wykonalności projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Projekt zakłada dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w Tarnowie (104 ha) w niezbędne media oraz zakłada wykonanie drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu utworzenia kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych. Planowane przedsięwzięcie umożliwi  rozwój przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy. Łączna wartość projektu to ponad 11 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.3 Tworzenie i rozwój Stref Aktywności Gospodarczej Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Inwestycja w kadry Bydgoskiej Drukarni Akcydensowej

Miło nam poinformować, iż firma Wall Bydgoska Drukarnia Akcydensowa Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 157 pracowników firmy pracujących w woj. kujawsko-pomorskim. Projekt skupia się na szkoleniach z zarządzania, organizacji pracy własnej, kompetencji miękkich, kompetencji cyfrowych oraz szkoleniach branżowych. Łączna wartość projektu to prawie 800 tyś. zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja „PPP- projektowanie, finansowanie, realizacja. Rozwiązania dla szpitali i placówek medycznych.”

Konferencja, której organizatorami była Zachodnia Izba Gospodarcza, Kancelaria Prawna LEXTRA oraz Collect Consulting S.A., odbyła się 13 czerwca 2012 r. we Wrocławiu. Na całość spotkania złożyło się 11 prelekcji prowadzonych przez partnerów prywatnych oraz partnerów doradczych
i prawnych. Każdy z ekspertów poruszył kwestie ważne dla sektora zdrowotnego w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego.

Uczestników spotkania przywitali Marek Pasztetnik – Prezes ZIG, Dawid Maciejewski – Radca prawny Kancelarii Prawnej LEXTRA oraz Witold Grzybowski, partner w Collect Consulting S.A. Moderatorem spotkania był Waldemar Chachulski, Dyrektor ds. Rozwoju Inwestycji Strabag Sp.z o.o. Myślą przewodnią konferencji pozostało pytanie czy i w jakim stopniu sektor zdrowotny jest gotowy iść w stronę PPP?

Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się nasi eksperci w osobie Witolda Grzybowskiego partnera w Collect Consulting oraz Mariusza Bryły, dyrektora działu doradztwa. Pan Grzybowski podjął temat europejskich standardów międzynarodowych. Argumentem na zarzut, iż w Polsce próbujemy odraczać płatności pod płaszczykiem PPP jest – jego zdaniem – EUROSTAT, który, klasyfikuje i ocenia czy projekt stanowi PPP czy też nie. Partner Collect Consulting spodziewa się również, że przekształcanie szpitali rozpocznie się dopiero w 2013 roku.
Z kolei Mariusz Bryła wypowiadał się na temat ekonomicznych aspektów realizacji inwestycji w formule PPP w sektorze służby zdrowia.
Na zakończenie konferencji rozlosowano nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów tego wydarzenia.

Matematyka – interaktywne studia z przyszłością

Miło nam poinformować, iż projekt Politechniki Śląskiej w Gliwicach dotyczący kierunku zamawianego Matematyka, przygotowany przez zespół Collect Consulting S.A. uzyskał ponad 2 mln 750 tyś zł dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje m.in. stypendia naukowe w wysokości 1000 zł/ miesięcznie, zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki, dodatkowe szkolenia, wykłady i warsztaty oraz dla najlepszych staże u pracodawców wraz ze stypendium stażowym. Nabór studentów na kierunek Matematyka przewidziano w lipcu 2012r.

Collect Consulting dla gminy Dąbrowa Górnicza

Miło nam poinformować, iż gmina Dąbrowa Górnicza dołączyła do grona klientów działu doradztwa Collect Consulting S.A. Przedmiotem prac ekspertów jest wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej w celu znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu widzenia rozliczenia końcowego pomiędzy Wykonawcą a Gminą. Kolejnym zadaniem jest opracowanie analizy prawno-podatkowej w zakresie możliwości uzyskania jednorazowego zwrotu całego VAT naliczonego bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i oddaniu do eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”.