+

Małgorzata Okularczyk-Okoń

Prezes Zarządu

Magister ekonomii Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zarząd

Przemysław Krzysik

Członek Zarządu

+

Magister inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Jacek Kardacz

Członek Zarządu