+

Małgorzata Okularczyk-Okoń

Prezes Zarządu

Magister ekonomii Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zarząd

Jacek Kardacz

Członek Zarządu