Archiwum kategorii: Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Collect doradcą w PPPłocku

Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy kolejny projekt kompleksowego doradztwa prawnego, finansowego i technicznego dla Miasta Płock. Celem projektu jest doprowadzenie do wyboru partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, finansowanie oraz eksploatacja przedsięwzięcia. Jako Doradcy Miasta, w pierwszym etapie przygotujemy pełne analizy zasadności realizacji inwestycji w modelu ppp, a w drugim etapie przeprowadzimy postępowanie na wybór partnera prywatnego.

Collect liderem PPP 2015 

Miło nam poinformować, że 2015r. kończy się dla Collect Consulting S.A. ogromnymi sukcesami w obszarze kompleksowego doradztwa dla projektów partnerstwa publiczno – prywatnego. Największym sukcesem jest doprowadzenie do zawarcie umowy o PPP w ramach projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP”. Jest to pierwszy projekt, w którym stroną publiczną jest administracja rządowa, pierwszy projekt PPP, w którym 5 negocjujących wykonawców złożyło 5 wiążących ofert i wszystkie oferty miały zabezpieczenie finansowe. Mamy nadzieję, że projekt w Nowym Sączu będzie wzorcem nie tylko dla następnych projektów w administracji centralnej ale także dla jednostek samorządu terytorialnego w inwestycjach dotyczących budynków użyteczności publicznej. Zapraszamy do współpracy!

PPP dla Muzeum Śląskiego

Collect Consulting, w ramach projektu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zrealizuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. Projekt będzie obejmował przygotowanie analiz prawnych, finansowych i technicznych, przygotowanie postępowania na wybór Partnera Prywatnego oraz przeprowadzenie negocjacji mających na celu wybór Partnera i podpisanie umowy o PPP.

PPPanelista w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Beata Lazarowicz – Dyrektor Działu Prawnego Collect Consulting S.A. wzięła udział w panelu dyskusyjnym na konferencji organizowanej przez Warbud S.A. oraz Górnośląski Związek Metropolitalny. Na konferencji pn. „Partnerstwo publiczno – prywatne jako metoda finansowania zadań JST” Pani Lazarowicz podzieliła się doświadczeniami z realizacji projektu pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” oraz omówiła kwestie łączenia funduszy unijnych w ramach projektów PPP.

Rewitalizacja rynku w PPP

Negocjacje w projekcie pn. „Rewitalizacja rynku w Koźlu w formule PPP” wkroczyły w ostatnią fazę. Miasto Kędzierzyn-Koźle korzysta z doradztwa prawnego, finansowego i technicznego firmy Collect Consulting, które to usługi finansowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt w Kędzierzynie-Koźlu jest pierwszym w Polsce projektem PPP w obszarze rewitalizacji. Po ostatecznym rozstrzygnięciu może służyć jako wzorzec dla innych projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez JST w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Partner Prywatny w Pleszewie już blisko

Proces wyboru Partnera Prywatnego dla projektu pn. „Budowa budynków komunalnych w Pleszewie w formule PPP” jest na ostatniej prostej. Collect Consulting jako Zintegrowany Doradca podmiotu publicznego kończy negocjacje umowy o PPP i lada dzień uczestnicy zostaną zaproszeni do składania ostatecznych ofert. Warto podkreślić, że projekt w Pleszewie jest pierwszym projektem PPP, tak daleko zaawansowanymi, w zakresie budynków komunalnych. Po ostatecznym wyborze partnera prywatnego może służyć jako wzorzec dla kolejnych tego typu przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Drugie warsztaty dla Sądów i Prokuratur

Ogromne zainteresowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości realizacją inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego spowodowało, że Ministerstwo Gospodarki po raz drugi zorganizowało Warsztaty PPP dla tej grupy podmiotów publicznych. Ponownie Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom zasady przygotowania takich projektów oraz zachęcał do korzystania z formuły PPP powołując się m. in. na fakt, iż procedura wyboru partnera prywatnego odbywa się w trybie zamówień publicznych, jest procedurą otwartą a dobra umowa z partnerem prywatnym pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktu, w tym wypadku nowego sądu lub nowego budynku prokuratury. Warsztaty zgromadziły ponad 30 zainteresowanych uczestników, którzy jeszcze długo po ich zakończeniu dyskutowali o korzyściach z PPP.

Mikołów postawił na PPP

Nasi eksperci przygotują dla Gminy Mikołów kompleksowe analizy przedrealizacyjne (prawno – finansowo – techniczne) dla projektu pn. „Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej”. Projekt będzie realizowany w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego. Przygotujemy model prawny realizacji przedsięwzięcia, pełne analizy finansowo-ekonomiczne wraz z analizą ryzyka. Będzie to podstawą dla władz Mikołowa do podjęcia decyzji w zakresie poszukiwania partnera prywatnego.

PPPanelista na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Podczas XIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. był panelistą w ramach debaty „Partnerstwo Publiczno – Prywatne w służbie zdrowia”. W trakcie debaty podzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów PPP w obszarze służby zdrowia dla Centrum Medycznego w Łańcucie oraz dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, w których Collect Consulting był Zintegrowanym Doradcą strony publicznej.

Warsztaty dla Sądów i Prokuratur

W Ministerstwie Gospodarki odbyły się warsztaty z partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury). Na warsztatach, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A. przedstawił uczestnikom jak przygotować się do projektu PPP. Omówił sposób przygotowania analiz przedrealizacyjnych (prawnych, finansowych i technicznych) na przykładzie pierwszego w Polsce projektu PPP realizowanego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Projekt nowosądecki pn. „Budowa siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w formule PPP” został z sukcesem zrealizowany przez Collect Consulting. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób.