Archiwa tagu: wsparcie

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie klientem Collect Consulting S.A.

Eksperci Collect Consulting S.A. służyli wsparciem prawnym i ekonomicznym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Infrastruktury miejskiej na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie przy al. Najświętszej Maryi Panny 49″, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Zamierzeniem ARR jest nadanie zdegradowanemu obszarowi nowej funkcji społeczno – gospodarczej poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury budowlanej wpisującej się w otoczenie przestrzeni miejskiej i ukierunkowanej na zwiększenie zakresu oferty dla mieszkańców i turystów, a także pozwalającej na stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

W ramach pierwszego etapu eksperci opracowali ścieżkę realizacyjną wraz z formułami i trybem wyboru potencjalnego inwestora oraz rekomendację wariantu realizacji inwestycji zapewniającego w najlepszy możliwy sposób realizację celów przedsięwzięcia. Następnie określili warunki wyjścia z przedsięwzięcia w momencie jego zrealizowania z opcją ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości przez inwestora lub inną opcją zbycia ewentualnego prawa wykupienia nieruchomości. Ponadto określili warunki pozostania Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w stosunku prawnym z inwestorem w fazie eksploatacji już zrealizowanej inwestycji.

Drugie etap doradztwa obejmował przygotowanie kompletu dokumentacji regulującej kwestie formalne, niezbędne do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru inwestora, opracowania kryteriów oraz warunków oceny ofert inwestycyjnych.