Ostatniego dnia października NFOSIGW uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach #FENX.02.05 Woda do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe czy jednostki samorządu terytorialnego mogą składać projekty obejmujące przedsięwzięcia związane z budową...

czytaj dalej